Registrácia do online brand manuálu je určená pre členov Slovenského skautingu, ktorí sú aktívni v segmente komunikácie, grafiky, či samotnej prezentácia organizácie ako smerom k verejnosti, tak i v internej sfére.

Online manuál poskytuje centrum aktualizovaných grafických výstupov, usmernení a súborov v digitálnej forme.